Kierowca C+E w ruchu krajowym, międzynarodowym i specjalistycznym

 

Poszukujemy Kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony w transporcie krajowym, międzynarodowym i specjalistycznym.

Posiadamy duże doświadczenie w branży TSL oraz nowoczesną flotę. Oferujemy stabilną pracę oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Przestrzegamy wszelkich praw pracownika, norm czasu pracy kierowcy, opłacamy wszelkie składki przysługujące pracownikom.

Wymagania:
- prawo jazdy kat. C+E,
- świadectwo kwalifikacji,
- karta kierowcy,
- odpowiedzialność i motywacja do pracy,
- dbałości o powierzone mienie.

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane miesięcznie terminowo,
- nowoczesny tabor,
- pakiet medyczny,
- fundusz socjalny,

- praca w systemie 3/1, lub 2/1.

Praca na pełen etat. Umowa o pracę.

Flota nowoczesna dobrze wyposażona:
-ciągniki siodłowe – Mercedes-Benz, Scania,
-naczepy – WIELTON, SCHMITZ, KRONE .

Szczegółowych informacji udzielamy:
pod numerem telefonu kierowcy krajowi: tel. kom. + 48 603-380-222 ,
pod numerem telefonu kierowcy międzynarodowi: tel. kom. + 48 696-456-859 ,

Prosimy o zamieszczenie w treści CV dodatkowej klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla PKS TRANS Żary S.A. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników PKS TRANS Żary S.A."

Jednocześnie informujemy, że wysyłając CV oświadcza Pan/i, iż został/a poinformowany/a o tym że:

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego procesu rekrutacji jest PKS TRANS Żary S.A. .
2. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników PKS TRANS Żary S.A. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

4. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż miesiąc po zakończeniu procesu rekrutacji.

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PKS TRANS Żary S.A. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

7. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PKS TRANS Żary S.A. .